Проблемність питання адміністративної відповідальності юридичних осіб

Цена: 200 руб

Купить на Readywork.ru

Отрывок из Проблемність питання адміністративної відповідальності юридичних осіб.

"предмет дослідження: є теоретичні та методологічні проблеми правових відносин, пов'язаних з порушенням юридичними особами встановленого державою порядку організації і діяльності, інтересів громадян, юридичних осіб, державної дисципліни та встановленого порядку управління, особливості притягнення їх до адміністративної відповідальності і накладення на них адміністративних стягнень.
мета і завдання дослідження: на основі чинного законодавства україни, теоретичних розробок науковців, проектів законів та нормативних актів, практики їх реалізації здійснити аналіз сутності і змісту адміністративної відповідальності юридичних осіб.
для досягнення поставленої мети вирішуються такі основні завдання:
опрацювання поняття ""адміністративної відповідальності юридичних осіб"" та встановленню її співвідношення з іншими видами правової відповідальності; встановлення спільного та відмінностей між адміністративною відповідальністю фізичних та юридичних осіб; аналіз сукупності правових актів, що встановлюють та регламентують адміністративну відповідальність юридичних осіб в україні та інші.

предмет дослідження: є теоретичні та методологічні проблеми правових відносин, пов'язаних з порушенням юридичними особами встановленого державою порядку організації і діяльності, інтересів громадян, юридичних осіб, державної дисципліни та встановленого порядку управління, особливості притягнення їх до адміністративної відповідальності і накладення на них адміністративних стягнень.
мета і завдання дослідження: на основі чинного законодавства україни, теоретичних розробок науковців, проектів законів та нормативних актів, практики їх реалізації здійснити аналіз сутності і змісту адміністративної відповідальності юридичних осіб.
для досягнення поставленої мети вирішуються такі основні завдання:
опрацювання поняття ""адміністративної відповідальності юридичних осіб"" та встановленню її співвідношення з іншими видами правової відповідальності; встановлення спільного та відмінностей між адміністративною відповідальністю фізичних та юридичних осіб; аналіз сукупності правових актів, що встановлюють та регламентують адміністративну відповідальність юридичних осіб в україні та інші.

"

Содержание:

Список литературы:

Оценка